Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Bod yn gynaliadwy

Posted on 4 Mawrth 2021 by Karen Holford

Darllenwch neges gan Karen Holford, y Dirprwy Is-Ganghellor, am gynaliadwyedd. Er bod nifer o’n myfyrwyr a staff oddi ar y campws, roeddwn i’n falch iawn i weld diddordeb yn yr wythnos cynaliadwyedd, rhwng 1 a 5 Mawrth. Fe wnaethom gynnal ystod o ddigwyddiadau ar-lein i helpu pobl i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd o ble
Read more

Cefnogi staff

Posted on 21 Ionawr 2021 by Sue Midha

Darllenwch neges a anfonodd Sue Midha, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Claire Sanders, Prif Swyddog Gweithredu at yr holl staff heddiw (21 Ionawr 2021). Annwyl bawb, Ysgrifennwn atoch heddiw i rannu gwybodaeth am fesurau i gefnogi staff yn ystod y cam hwn o’r pandemig. Rydym hefyd am atgoffa staff ynglŷn â’r mesurau diogelwch yr ydym wedi’u rhoi
Read more