Skip to main content

Mai 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i ddiwedd mis arall o'r cyfyngiadau symud ddod yn nes, o leiaf mae rhyw obaith y bydd y rheoliadau presennol yn cael eu llacio rywfaint. Wedi dweud […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 21 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mewn ebost byrrach yr wythnos hon (gobeithio bod hynny’n iawn) hoffwn roi’r newyddion diweddaraf i chi am dri mater sy’n gysylltiedig â’i gilydd. Yn gyntaf, yng nghyfarfod Bwrdd […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 7 Mai 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Hyd yn oed ers yr ebost a anfonais atoch wythnos yn ôl, bu nifer o ddatblygiadau pwysig. Mae’r llywodraeth wedi ymateb i gais UUK am gymorth ariannol, ac […]