Skip to main content

Briffiadau

Caerdydd a Tsienia

Caerdydd a Tsienia

Postiwyd ar 30 Ionawr 2015 gan Charlotte Rogers

Fel sydd wedi'i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, nod y Brifysgol yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd. Ochr yn ochr â hynny, bydd […]

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Postiwyd ar 15 Ionawr 2015 gan Rhian Davies

Mae Strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2012-17 yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Caerdydd at ddenu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf galluog o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau sydd […]

Caerdydd a’r Gymraeg

Caerdydd a’r Gymraeg

Postiwyd ar 15 Hydref 2014 gan Mark Williams

O boblogaeth o 36,000 o aelodau o staff a myfyrwyr, mae'r Brifysgol yn ymfalchïo bod yma ryw 4000 o siaradwyr Cymraeg rhugl. Mae ein hymrwymiad i ddiwylliant Cymru, y mae […]

Caerdydd ac Ehangu Mynediad

Postiwyd ar 21 Medi 2014 gan Mark Williams

Mae cyfeiriad strategol y Brifysgol, fel y’i cyflwynir yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, a Strategaeth ategol Addysg a Mynfyrwyr yn datgan y bydd Caerdydd yn recriwtio’r myfyrwyr mwyaf disglair o bob rhan o […]