Skip to main content

Hydref 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2015

Postiwyd ar 29 Hydref 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau gyda mater sydd wedi cael sylw byd-eang yn y cyfryngau dros y wythnosau diwethaf: ein gwahoddiad i Germaine Greer draddodi darlith flynyddol Hadyn Ellis […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Hydref 2015

Postiwyd ar 26 Hydref 2015 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar Faint a Siâp y Brifysgol, a chafwyd trafodaeth ar ddulliau amrywiol o weithredu. Cytunwyd y dylid ymgymryd â gwaith pellach, a'i drafod eto yng […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Hydref 2015

Postiwyd ar 14 Hydref 2015 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar wallau arholiadau. Roedd yn nodi'r cynnydd a wnaed, ac yn cymeradwyo'r adroddiad ar gyfer ASQC a'r Senedd. Mae'r Bwrdd wedi derbyn ac yn cytuno […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Hydref 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Hydref 2015

Postiwyd ar 5 Hydref 2015 gan Mark Williams

Nodwyd y croesawyd presenoldeb y Brifysgol yng nghynadleddau'r pleidiau gwleidyddol ac yn lansiad Sefydliad Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Nodwyd bod Heddlu De Cymru wedi cynnull uwchgynhadledd arweinyddiaeth a oedd […]