Month: Hydref 2015


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Hydref 2015

Posted on 26 Hydref 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar Faint a Siâp y Brifysgol, a chafwyd trafodaeth ar ddulliau amrywiol o weithredu. Cytunwyd y dylid ymgymryd â gwaith pellach, a’i drafod eto yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol. Derbyniodd y Bwrdd adroddiad ar Athena SWAN. Nodwyd nad oedd peidio â chael statws Athena SWAN Arian yn peri risg i’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Hydref 2015

Posted on 14 Hydref 2015 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar wallau arholiadau. Roedd yn nodi’r cynnydd a wnaed, ac yn cymeradwyo’r adroddiad ar gyfer ASQC a’r Senedd. Mae’r Bwrdd wedi derbyn ac yn cytuno ar bapur sy’n amlinellu’r broses a’r fframwaith newydd ar gyfer adrodd am Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol. Mae’r Bwrdd wedi derbyn a chymeradwyo adroddiad ar weithgarwch
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Hydref 2015

Posted on 5 Hydref 2015 by Mark Williams

Nodwyd y croesawyd presenoldeb y Brifysgol yng nghynadleddau’r pleidiau gwleidyddol ac yn lansiad Sefydliad Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Nodwyd bod Heddlu De Cymru wedi cynnull uwchgynhadledd arweinyddiaeth a oedd yn cynnwys prifysgolion yng Nghaerdydd a Chyngor Caerdydd, er mwyn meithrin partneriaeth tymor hir i ddatblygu amgylchedd diogel ar gyfer trigolion ac ymwelwyr yng Nghaerdydd.
Read more