Month: Awst 2016


Ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Posted on 18 Awst 2016 by

Yr adeg hon o’r flwyddyn rwy’n darllen drwy ein cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Mae’r cyflwyniad yn caniatáu i ni fesur ein hymroddiad i gydraddoldeb LHDTh ac asesu lle mae angen i ni ganolbwyntio fel Prifysgol fel rhan o’n hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd y cyflwyniad hefyd yn caniatáu i
Read more


Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr

Posted on 11 Awst 2016 by

Graddio yw un o fy hoff adegau o’r flwyddyn; mae’n gyfle gwych i ddathlu’r Brifysgol a’n myfyrwyr. Rwyf wastad yn teimlo rhywfaint o densiwn yn ystod wythnos y seremonïau graddio – nid yn unig o ran y myfyrwyr sydd ar fin cael eu hanrhydeddu, ond hefyd ymysg y cyflwynwyr ar y llwyfan. Mae’r cyflwynwyr academaidd
Read more