Skip to main content

Awst 2016

Ffarwel gyfeillion…

Ffarwel gyfeillion…

Postiwyd ar 31 Awst 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Rwyf yn ysgrifennu hwn ar fore fy niwrnod olaf yn Ddirprwy Is-Ganghellor, mewn cyflwr o sioc (i ble’r aeth y 40 mlynedd ddiwethaf?) a thristwch (mae’r cylch academaidd blynyddol wedi […]

Ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Postiwyd ar 18 Awst 2016 gan

Yr adeg hon o'r flwyddyn rwy’n darllen drwy ein cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Mae'r cyflwyniad yn caniatáu i ni fesur ein hymroddiad i gydraddoldeb LHDTh ac […]

Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr

Dathlu llwyddiant ein myfyrwyr

Postiwyd ar 11 Awst 2016 gan

Graddio yw un o fy hoff adegau o'r flwyddyn; mae'n gyfle gwych i ddathlu'r Brifysgol a'n myfyrwyr. Rwyf wastad yn teimlo rhywfaint o densiwn yn ystod wythnos y seremonïau graddio […]