Newyddion yr Is-Ganghellor


Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Posted on 27 Ebrill 2021 by Colin Riordan

Bydd drysau’r cyfleuster arloesedd mwyaf o’i fath yng Nghymru yn agor yr hydref hwn. Mae Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) wedi troi hen iard reilffordd yn Gartref Arloesedd, lle bydd meddylwyr yn cwrdd â chydweithredwyr a chyllidwyr i ddod o hyd i atebion i heriau cymdeithas. Yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall
Read more