Newyddion yr Is-GanghellorNeges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 6 Ionawr 2021 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn gyntaf oll, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch, mewn ysbryd o obaith a realaeth fel ei gilydd. Gobeithio’n fawr y cawsoch y cyfle i orffwys ac ymlacio cyn tymor newydd sydd eisoes yn cynnig heriau sylweddol. Rwy’n cyfathrebu â chi ar frys heddiw oherwydd bu nifer o ddatblygiadau ers
Read moreNeges gan yr Is-Ganghellor, 30.11.2020

Posted on 30 Tachwedd 2020 by Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (30 Tachwedd). Annwyl gydweithiwr, Bu mis Tachwedd yn fis digon helbulus. Treuliwyd naw diwrnod cyntaf y mis yn rhan olaf y cyfnod atal byr yng Nghymru, ac mae’n amlwg i hwn gael yr effaith a fwriadwyd sef lleihau’r gyfradd heintio ar draws y wlad.
Read more

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 12 Hydref 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ysgrifennaf yn dilyn y wybodaeth a roddwyd ar ein mewnrwyd ddydd Gwener diwethaf, a roddodd wybod i’r staff am y profion coronafeirws (COVID-19) ychwanegol yn un o’n preswylfeydd dros y penwythnos ac yn ystod yr wythnos i ddod. Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y profion positif a’r myfyrwyr sy’n hunan-ynysu yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 12 Hydref 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ysgrifennaf yn dilyn y wybodaeth a roddwyd ar ein mewnrwyd ddydd Gwener diwethaf, a roddodd wybod i’r staff am y profion coronafeirws (COVID-19) ychwanegol yn un o’n preswylfeydd dros y penwythnos ac yn ystod yr wythnos i ddod. Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y profion positif a’r myfyrwyr sy’n hunan-ynysu yn
Read more