Month: Ionawr 2017

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2017

Posted on 31 Ionawr 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wrth i mi ysgrifennu’r neges hon, gwaharddiad yr Unol Daleithiau ar deithio sy’n cael y prif sylw yn y newyddion. Mae amcanion gwleidyddol y gwaharddiad yn glir (ac yn cadw at un o addewidion yr ymgyrch etholiadol) ond go brin bod y goblygiadau ymarferol, yr effaith anfwriadol na’r canlyniadau gwleidyddol tymor hir wedi’u
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ionawr 2017

Posted on 30 Ionawr 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod y Brifysgol wedi llwyddo i gael chwe Chymrawd Gweithredu Ymchwil Marie-Curie, gyda phedwar ohonynt ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Cafodd y Bwrdd adroddiad gan y panel adolygu annibynnol, a oedd yn cael ei gadeirio gan Yr Athro Dinesh Bhugra. Diben y panel oedd ymchwilio i faterion o gydraddoldeb hiliol yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ionawr 2017

Posted on 16 Ionawr 2017 by Mark Williams

Cafdd y Bwrdd ddrafft o adroddiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, caiff yr adroddiad ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar 26 Ionawr. Cafodd y Bwrdd is-strategaethau drafft y strategaeth newydd: Addysg/Myfyrwyr; Ymchwil; Arloesedd; Cenhadaeth Sifig; a Rhyngwladol. Trafodwyd ffurf a chynnwys drafft yr is-strategaethau; cytunwyd bod angen mwy o gysondeb
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Ionawr 2017

Posted on 9 Ionawr 2017 by Mark Williams

Cyhoeddodd yr Athro Jones ei fwriad i ymddiswyddo fel Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd; estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiolch ar gyfer cyfraniadau’r Athro Jones at y Coleg a’r Brifysgol, ynghyd â dymuniadau gorau’r Bwrdd. Estynnodd y Bwrdd longyfarchiadau i’r Athro Thomas am gael CBE yn
Read more