Skip to main content

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Postiwyd ar 1 Mai 2015 gan

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac […]

Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Postiwyd ar 2 Mawrth 2015 gan Mike Davies

Fydda i ddim yn blogio’n aml ... a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr […]

Deall ein heriau

Deall ein heriau

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai'r Ffordd Ymlaen - Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn […]

Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd

Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd

Postiwyd ar 12 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Hyd yn hyn, mae ychydig dros 300 o aelodau o staff wedi bod yng ngweithdai Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd. Gan fod yr adborth ar sesiynau 2013/14 wedi […]

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

Postiwyd ar 26 Medi 2014 gan Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. […]