Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 1 Mai 2015 by

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac ymgysylltiol ar draws y Brifysgol. Cyfarfûm â staff na fyddwn fel arfer yn cwrdd â nhw, dysgu rhai pethau am y Brifysgol nad oeddwn yn
Read more


Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mike Davies

Fydda i ddim yn blogio’n aml … a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr wythnos diweddaf ynghylch Y Ffordd Ymlaen – Gwneud Iddo Ddigwydd. Hwylusais sesiwn y llynedd hefyd ac maent yn ffordd wych o gyfarfod â chydweithwyr newydd,
Read more


Deall ein heriau

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai‘r Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn dal i fod ychydig yn nerfus. Ar ôl dim ond chwe mis yng Nghaerdydd roeddwn yn ofni na fyddai gennyf y wybodaeth sefydliadol angenrheidiol i
Read more


Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd

Posted on 12 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Hyd yn hyn, mae ychydig dros 300 o aelodau o staff wedi bod yng ngweithdai Y Ffordd Ymlaen – Gwneud iddo Ddigwydd. Gan fod yr adborth ar sesiynau 2013/14 wedi bod mor gadarnhaol, mae’r Brifysgol wedi penderfynu rhedeg rhaglen debyg yn ystod 2014/15. Y gwahaniaeth mawr eleni yw bod gwahoddiad i chi gyd wneud cais,
Read more


Y Ffordd Ymlaen

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. Hefyd mae’n esbonio rhai o’r prosiectau a ddeilliodd o sesiynau Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd ac yn esbonio newid allweddol yng ngweithdai eleni. Mae
Read more