Month: Tachwedd 2016


Blwyddyn ers sefydlu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol

Posted on 24 Tachwedd 2016 by Helen Murphy

Y mis hwn oedd pen-blwydd cyntaf a lansiad Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd yng Nghasnewydd, a gafodd ei groesawu gan Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth. Mae’r Academi’n cynnig rhaglen radd arloesol lle mae myfyrwyr yn cydweithio â pheirianwyr meddalwedd profiadol o sefydliadau blaenllaw ar brosiectau go iawn dros dair blynedd y cwrs. Mae’n
Read more


Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Posted on 22 Tachwedd 2016 by Paul Jewell

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein cyfres ddarlithoedd ‘Cartref Arloesedd’ mewn steil gydag araith wych gan Laura Tenison MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr JoJo Maman Bébé. Roedd brwdfrydedd Laura dros arloesedd a busnes moesegol yn amlwg wrth iddi amlinellu ei thaith bersonol mewn darlith yn dwyn y teitl: ‘Doing well whilst
Read more


Dathlu ein pobl ragorol

Posted on 22 Tachwedd 2016 by Jayne Sadgrove

Neithiwr, cefais y fraint o gyflwyno ein Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol. Mae’r gwobrau yn dathlu’r bobl ragorol sy’n gweithio’n ddiflino i wella profiad y myfyrwyr ac annog arloesedd yn ein dysgu a’n haddysgu. Maent hefyd yn hynod greadigol o ran sut maent yn gwella bywydau yn y Brifysgol, ein cymuned ac, mewn nifer o achosion,
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 21 Tachwedd 2016

Posted on 21 Tachwedd 2016 by Mark Williams

Nodwyd y digwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd i ddathlu lansio partneriaeth strategol Caerdydd-Xiamen. Amlygwyd hefyd raglen PhD ar y cyd Caerdydd-Xiamen ar gyfer 2017/18. Mae’r cynllun ar waith erbyn hyn a dylai partneriaethau ymchwil gael eu hannog. Nodwyd y bydd rhifynnau diweddaraf Cyswllt Caerdydd a Diolch yn cael eu hanfon at yr holl gynfyfyrwyr cyn bo
Read more


Meithrin partneriaethau ag India

Posted on 16 Tachwedd 2016 by Nora de Leeuw

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016 Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o drawsnewid digynsail dros y degawd nesaf, a bydd angen degau o filiynau o leoedd prifysgol newydd i ddiwallu anghenion y boblogaeth ifanc sy’n tyfu’n
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Tachwedd 2016

Posted on 14 Tachwedd 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad gan yr Athro John Goddard, Prifysgol Newcastle, ynglŷn â gweithgarwch arloesedd ac ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, a gafodd ei gomisiynu gan yr Is-Ganghellor i helpu i lywio’r fersiwn nesaf o’r strategaeth. Nodwyd bod y digwyddiad Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth yn cael ei gynnal ar 17 Tachwedd 2016, a bod Ms Dowden yn cyflwyno’r
Read more


Dathlu arlosedd sy’n seiliedig ar leoedd

Posted on 14 Tachwedd 2016 by

Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK’s Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and
Read more


12 o interniaethau gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Posted on 11 Tachwedd 2016 by

Hoffwn ddweud wrthych chi am brosiect pwysig y mae’r Brifysgol yn rhan ohono. Rydym newydd gyflogi 12 o interniaid ifanc sydd â chyflyrau megis anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a/neu anableddau dysgu fel rhan o Project SEARCH – syniad a gafodd Cyfarwyddwr Canolfan Feddygol Ysbyty Plant Cincinnati ugain mlynedd yn ôl. Sylweddolodd Erin Riehle y
Read more


Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Posted on 10 Tachwedd 2016 by Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn gwella eu sgiliau a’u hyder i sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n effeithiol ar sail tystiolaeth gadarn drwy raglen i feithrin gallu. Yn 2015/16 roedd y rhaglen yn cynnwys datblygu a chynnig 12 cwrs hyfforddiant, 16 o adnoddau i’w lawrlwytho, pum astudiaeth achos, a chymorth a chyngor
Read more