Skip to main content

Tachwedd 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2016

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fe gawsom newyddion trist yn ystod y mis am farwolaeth fy rhagflaenydd, Syr Aubrey Trotman-Dickenson, yn 90 oed. Roedd Syr Aubrey yn ffigwr hollbwysig yn hanes Prifysgol Caerdydd […]

Blwyddyn ers sefydlu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol

Blwyddyn ers sefydlu’r Academi Meddalwedd Genedlaethol

Postiwyd ar 24 Tachwedd 2016 gan Helen Murphy

Y mis hwn oedd pen-blwydd cyntaf a lansiad Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd yng Nghasnewydd, a gafodd ei groesawu gan Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth. Mae'r Academi'n cynnig […]

Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2016 gan Paul Jewell

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein cyfres ddarlithoedd ‘Cartref Arloesedd’ mewn steil gydag araith wych gan Laura Tenison MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr JoJo Maman Bébé. […]

Dathlu ein pobl ragorol

Dathlu ein pobl ragorol

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2016 gan Jayne Sadgrove

Neithiwr, cefais y fraint o gyflwyno ein Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol. Mae'r gwobrau yn dathlu’r bobl ragorol sy’n gweithio’n ddiflino i wella profiad y myfyrwyr ac annog arloesedd yn ein […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 21 Tachwedd 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 21 Tachwedd 2016

Postiwyd ar 21 Tachwedd 2016 gan Mark Williams

Nodwyd y digwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd i ddathlu lansio partneriaeth strategol Caerdydd-Xiamen. Amlygwyd hefyd raglen PhD ar y cyd Caerdydd-Xiamen ar gyfer 2017/18. Mae’r cynllun ar waith erbyn hyn a […]

Meithrin partneriaethau ag India

Meithrin partneriaethau ag India

Postiwyd ar 16 Tachwedd 2016 gan Nora de Leeuw

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Tachwedd 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Tachwedd 2016

Postiwyd ar 14 Tachwedd 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad gan yr Athro John Goddard, Prifysgol Newcastle, ynglŷn â gweithgarwch arloesedd ac ymgysylltu Prifysgol Caerdydd, a gafodd ei gomisiynu gan yr Is-Ganghellor i helpu i lywio'r […]

Dathlu arlosedd sy’n seiliedig ar leoedd

Dathlu arlosedd sy’n seiliedig ar leoedd

Postiwyd ar 14 Tachwedd 2016 gan

Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK's Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, […]

12 o interniaethau gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

12 o interniaethau gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2016 gan

Hoffwn ddweud wrthych chi am brosiect pwysig y mae'r Brifysgol yn rhan ohono. Rydym newydd gyflogi 12 o interniaid ifanc sydd â chyflyrau megis anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a/neu […]

Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Postiwyd ar 10 Tachwedd 2016 gan Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn gwella eu sgiliau a'u hyder i sicrhau eu bod yn ymgysylltu'n effeithiol ar sail tystiolaeth gadarn drwy raglen i feithrin gallu. […]