Skip to main content

Medi 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2018

Postiwyd ar 28 Medi 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth edrych yn ôl drwy fy negeseuon blaenorol (rhywbeth rydw i’n ei wneud yn aml wrth fynd ati i ysgrifennu ebost newydd), rydw i wedi sylwi mai prin […]

Ymateb yr Is-ganghellor i’r llythyr agored gan y grŵp Staff Prifysgol Caerdydd yn erbyn Brexit

Ymateb yr Is-ganghellor i’r llythyr agored gan y grŵp Staff Prifysgol Caerdydd yn erbyn Brexit

Postiwyd ar 27 Medi 2018 gan Colin Riordan

Diolch am eich llythyr agored am Brexit (dyddiedig 10 Medi 2018) a'ch pryderon ynghylch ei effaith ar y Brifysgol, ein staff a'n myfyrwyr, ac addysg uwch. Rydych yn codi nifer […]

Gwella’r amgylchedd dysgu digidol

Gwella’r amgylchedd dysgu digidol

Postiwyd ar 17 Medi 2018 gan

Mae'n bleser gennyf lansio ap y myfyrwyr mewn pryd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Nawr bydd myfyrwyr yn gallu cael gwybodaeth wedi'i theilwra mewn un man yn syml ac yn […]