Month: Mehefin 2017


Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Posted on 29 Mehefin 2017 by Rudolf Allemann

Fel Dirprwy Is-Ganghellor mae’n bwysig i mi gysylltu’n rheolaidd â chydweithwyr a myfyrwyr ar draws Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac rwy’n bwriadu ymweld â phob un o’r saith Ysgol dros y misoedd nesaf. Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi ymweld ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru sawl gwaith. Roeddwn i’n bresennol yng nghyfarfod staff
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Posted on 26 Mehefin 2017 by Mark Williams

Nodwyd llongyfarchiadau’r Bwrdd i’r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Nodwyd bod dirprwyaeth nesaf Cyngor Ysgoloriaeth Tsieina wedi cyrraedd a’r gobaith oedd y byddai cyfranogwyr yn cael cyfle i ymweld ag Ysgolion i gael trafodaethau’n gysylltiedig â
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Posted on 12 Mehefin 2017 by Mark Williams

Nodwyd yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol bod Swyddfa’r Cabinet wedi cadarnhau y byddai cyfyngiadau purdah ar gyhoeddiadau cyhoeddus yn parhau tan fod Llywodraeth newydd wedi’i ffurfio ac felly bod cyhoeddi canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu wedi’i ohirio. Cafodd y Bwrdd bapur ar lefelau ffioedd 2018/19 a chytunodd y dylai lefelau ffioedd i fyfyrwyr israddedig llawn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Posted on 5 Mehefin 2017 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd ddrafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sylwadau o’r ymgynghoriad diweddar. Cafwyd trafodaeth ar y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol.  Cytunwyd i ailagor yr ymgynghoriad tan 30 Mehefin i gynnig cyfle pellach i staff ymateb.  Bydd hyn yn golygu oedi i ystyriaeth y Cyngor o fersiwn terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23
Read more