Skip to main content

Mehefin 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2017

Postiwyd ar 30 Mehefin 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Roedd prif ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol yn gwbl groes i'r hyn a fwriadwyd, ac yn hynny o beth mae wedi achosi lefel llawer uwch o ansicrwydd. Mae i'r […]

Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Dathlu ein rhagoriaeth ym maes pensaernïaeth

Postiwyd ar 29 Mehefin 2017 gan Rudolf Allemann

Fel Dirprwy Is-Ganghellor mae'n bwysig i mi gysylltu'n rheolaidd â chydweithwyr a myfyrwyr ar draws Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ac rwy'n bwriadu ymweld â phob un o'r saith […]

Helpu llywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus i fynd i’r afael â phrif heriau ym maes polisi

Helpu llywodraethau a gwasanaethau cyhoeddus i fynd i’r afael â phrif heriau ym maes polisi

Postiwyd ar 28 Mehefin 2017 gan

Yr wythnos hon, cawsom wybod y bydd Prifysgol Caerdydd yn gartref i ganolfan ymchwil newydd gwerth £6m. Bydd y ganolfan yn gwneud yn siŵr bod y dystiolaeth orau ar gael […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Mehefin 2017

Postiwyd ar 26 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Nodwyd llongyfarchiadau'r Bwrdd i'r Athro Pamela Taylor CBE, yr Athro Malcolm Mason OBE, Dr Alison Parken OBE a Wendy Sadler MBE a gydnabuwyd yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. Nodwyd bod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mehefin 2017

Postiwyd ar 12 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Nodwyd yn dilyn canlyniad yr etholiad cyffredinol bod Swyddfa'r Cabinet wedi cadarnhau y byddai cyfyngiadau purdah ar gyhoeddiadau cyhoeddus yn parhau tan fod Llywodraeth newydd wedi'i ffurfio ac felly bod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Postiwyd ar 5 Mehefin 2017 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd ddrafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sylwadau o'r ymgynghoriad diweddar. Cafwyd trafodaeth ar y dangosyddion perfformiad allweddol a'r dangosyddion arweiniol.  Cytunwyd i ailagor yr ymgynghoriad tan […]