Skip to main content

Mai 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2018

Postiwyd ar 31 Mai 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Newyddion cymysg y mis hwn am y tablau cynghrair. Cyhoeddwyd tri o dablau safleoedd 2018/19, ac er nad oes yr un o'r rhain yn dablau rydym ni'n eu […]

Cerdded er budd ein lles

Cerdded er budd ein lles

Postiwyd ar 29 Mai 2018 gan Jayne Sadgrove

Y mis hwn, rydw i wedi ymuno â thua 300 o aelodau staff ar draws y campws i ymrwymo i gymryd rhan mewn Her Cyfrif Camau wyth wythnos o hyd. […]

Helpwch ni i’ch ‘nabod yn well

Helpwch ni i’ch ‘nabod yn well

Postiwyd ar 21 Mai 2018 gan Helen Murphy

Rwy'n frwd iawn dros gydraddoldeb ac i mi, mae hynny'n golygu nid yn unig hyrwyddo hawliau cyfartal ond hefyd sicrhau cydraddoldeb yn y modd rydym yn trin ein gilydd, ac […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mai 2018

Postiwyd ar 14 Mai 2018 gan Mark Williams

Hysbyswyd y Senedd ynghylch penodiad yr Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-ganghellor ymchwil, arloesi a menter o 1 Medi 2018. Roedd yr Is-Ganghellor wedi mynychu cyfarfod Grŵp Russell lle codwyd […]

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Postiwyd ar 8 Mai 2018 gan Nora de Leeuw

Mae'n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o'i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. […]

Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Gweithredu diwydiannol: Camau cymorth – newyddion diweddaraf

Postiwyd ar 8 Mai 2018 gan

Annwyl fyfyriwr, Dyma nodyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynlluniau i fynd i'r afael a’r aflonyddwch a achoswyd o ganlyniad i'r gweithredu diwydiannol diweddar. Mae staff wedi […]