Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Addysgu wyneb yn wyneb, hunanynysu a brechiadau

Addysgu wyneb yn wyneb, hunanynysu a brechiadau

Postiwyd ar 7 Ionawr 2022 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 6 Ionawr 2022.

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru a symud at ‘lefel rhybudd 2’

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru a symud at ‘lefel rhybudd 2’

Postiwyd ar 23 Rhagfyr 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (23 Rhagfyr 2021).

Tirwedd wleidyddol, ymgysylltu ag Ysgolion a chydnabyddiaeth Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd

Tirwedd wleidyddol, ymgysylltu ag Ysgolion a chydnabyddiaeth Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd

Postiwyd ar 28 Mai 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (28 Mai 2021).

Ein polisi astudio o bell yn cefnogi addysg ddigidol myfyrwyr

Ein polisi astudio o bell yn cefnogi addysg ddigidol myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Medi 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 7 Medi am y polisi astudio o bell a chefnogi eich addysg ddigidol.

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Tair her i Addysg Uwch yng Nghymru

Tair her i Addysg Uwch yng Nghymru

Postiwyd ar 17 Hydref 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Presenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod

Presenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod

Postiwyd ar 1 Awst 2019 gan Claire Morgan

Mae llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio’n galed mewn gwyliau diwylliannol Cymreig yr haf hwn, i arddangos eu hymchwil a’u gwaith addysgu. Daeth miloedd o bobl i’n pabell i […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r Athro Stephen Bentley yn rhoi'r gorau i'w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai'r Athro Omer Rana fyddai'n cymryd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Postiwyd ar 4 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad […]