Skip to main content

Ebrill 2015

E-bost mis Ebrill yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Ebrill yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 30 Ebrill 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Pan ddeuthum yma’n Is-Ganghellor yn 2012 teimlais ei bod hi’n bwysig ymweld â’r holl Ysgolion Academaidd ac adrannau’r Gwasanaethau Proffesiynol i geisio cyfarfod cynifer o bobl â phosibl, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Postiwyd ar 27 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Nododd yr Athro Boyne, Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, iddo arwain gweithdy Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd yn ddiweddar. Cafwyd ymgysylltu da […]

Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 21 Ebrill 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Y bore yma cynhaliwyd diweddariad ar ein portffolio o waith addysg sy'n ceisio trawsnewid dysgu ac addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth dros 200 o gydweithwyr i ddarganfod mwy am y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Postiwyd ar 20 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am ‘faint a siâp’ y gwaith y mae’r adran Gynllunio wedi bod wrthi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Caiff y Bwrdd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Postiwyd ar 15 Ebrill 2015 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi arwain dirprwyaeth UUK i Frwsel yn gynharach yn yr wythnos a’i fod wedi cyfarfod â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Rwydweithiau Cyfathrebu, Cynnwys a Thechnoleg a bod […]

Taith gerdded o amgylch cymuned Grangetown

Taith gerdded o amgylch cymuned Grangetown

Postiwyd ar 10 Ebrill 2015 gan Paul Jewell

Yn ddiweddar trefnodd un o'n pum Prosiect Ymgysylltu Blaenllaw, y prosiect Porth Cymunedol, ddigwyddiad grŵp lleol, taith gerdded o amgylch Grangetown, a ddilynwyd wedi hynny gan gyfarfod cymunedol. Mynychodd Yr […]