Skip to main content

Mawrth 2018

‘Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru’

‘Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru’

Postiwyd ar 28 Mawrth 2018 gan Helen Murphy

Mewn byd sy'n llawn technoleg newydd, timau clyfar ac arloesol sy'n ennill. Maen nhw'n ffynnu gyda hyblygrwydd, talentau a hyder – ond dim ond drwy weithio ar sail ymchwil o'r […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2018

Postiwyd ar 27 Mawrth 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae mis Mawrth wedi bod yn fis anodd iawn arall i'r prifysgolion sy'n rhan o anghydfod USS, ac mae Caerdydd, wrth gwrs, yn eu plith. Buan iawn y […]

Addysg barhaus – ymgorfforiad o’n cenhadaeth ddinesig

Addysg barhaus – ymgorfforiad o’n cenhadaeth ddinesig

Postiwyd ar 26 Mawrth 2018 gan Gary Baxter

Mae prifysgolion yn y DU yn mynd drwy gyfnod anodd ar hyn o bryd ac wedi eu beirniadu’n hallt gan nifer o sylwebwyr y cyfryngau. Mae agendâu amrywiol yn cael […]

Streic: Cynlluniau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl

Streic: Cynlluniau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl

Postiwyd ar 23 Mawrth 2018 gan

Y diweddaraf i fyfyrwyr gan y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd am sut rydym am barhau i gefnogi eich dysgu a'ch asesiadau, yn ogystal â […]

Diweddariad i’r ohebiaeth rhwng yr Is-Ganghellor ac aelodau UCU sydd ar streic

Diweddariad i’r ohebiaeth rhwng yr Is-Ganghellor ac aelodau UCU sydd ar streic

Postiwyd ar 23 Mawrth 2018 gan Colin Riordan

Annwyl lofnodwyr Fe gofiwch fy mod wedi mynd ati i gyflwyno eich pryderon yng nghyfarfod Grŵp Russell, felly ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y mater. Fe eglurais wrth […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Postiwyd ar 19 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur am grŵp o brifysgolion meincnodi y gallai Caerdydd gymharu ei hun â nhw wrth adolygu dangosyddion perfformiad allweddol Y Ffordd Ymlaen. Cafodd y Bwrdd bapur drafft […]

Streic: Bydd yr holl ddysgu ac addysgu yn ailddechrau’r wythnos nesaf

Streic: Bydd yr holl ddysgu ac addysgu yn ailddechrau’r wythnos nesaf

Postiwyd ar 16 Mawrth 2018 gan

Annwyl fyfyrwyr, Heddiw (dydd Gwener 16 Mawrth) yw diwrnod olaf y streic bresennol gan aelodau'r Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU). Wrth i mi ysgrifennu'r neges hon, bydd yr holl staff […]

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 16 Mawrth 2018 gan Colin Riordan

Neges gan yr Is-Ganghellor: Gweithredu nad yw’n cynnwys streicio a didynnu cyflog yn raddol Rydym yn deall bod y myfyrwyr yn agos iawn at galon y cydweithwyr sy'n streicio, a […]

Gohebiaeth rhwng yr Is-Ganghellor ac aelodau UCU sy’n streicio

Gohebiaeth rhwng yr Is-Ganghellor ac aelodau UCU sy’n streicio

Postiwyd ar 15 Mawrth 2018 gan Colin Riordan

Annwyl lofnodwyr Diolch am eich ebost ac am y camau pwyllog ac adeiladol yr ydych yn eu cymryd. Does gen i’r un amheuaeth eich bod yn gyndyn i fynd ar […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mawrth 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mawrth 2018

Postiwyd ar 12 Mawrth 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am yr anghydfod diwydiannol. Nodwyd bod yr Is-Ganghellor a'r Athro Holford yn cwrdd â'r Llywydd, Ysgrifennydd ac un aelod arall o gymdeithas […]