Month: Mawrth 2018
Streic: Cynlluniau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl

Posted on 23 Mawrth 2018 by

Y diweddaraf i fyfyrwyr gan y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd am sut rydym am barhau i gefnogi eich dysgu a’ch asesiadau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod y streic ddiweddar yn tarfu arnoch cyn lleied â phosibl.      Annwyl fyfyriwr, Wrth i lawer ohonoch fynd adref dros
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Mawrth 2018

Posted on 19 Mawrth 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur am grŵp o brifysgolion meincnodi y gallai Caerdydd gymharu ei hun â nhw wrth adolygu dangosyddion perfformiad allweddol Y Ffordd Ymlaen. Cafodd y Bwrdd bapur drafft am fonitro Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sut i adrodd ar y dangosyddion perfformiad allweddol, gan nodi defnydd o fethodoleg RAG ac amserlenni ar gyfer
Read moreNeges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 16 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Neges gan yr Is-Ganghellor: Gweithredu nad yw’n cynnwys streicio a didynnu cyflog yn raddol Rydym yn deall bod y myfyrwyr yn agos iawn at galon y cydweithwyr sy’n streicio, a bod yn flin ganddynt am deimlo eu bod yn gorfod parhau i weithredu. Ar y sail honno, ac o fewn cyfyngiadau gweithredu nad yw’n cynnwys
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Mawrth 2018

Posted on 12 Mawrth 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am yr anghydfod diwydiannol. Nodwyd bod yr Is-Ganghellor a’r Athro Holford yn cwrdd â’r Llywydd, Ysgrifennydd ac un aelod arall o gymdeithas myfyrwyr Pobl a’r Blaned heddiw. Nodwyd bod CCAUC wedi cynnig arian ar gyfer prentisiaeth radd ac y byddai papur ynglŷn â phrentisiaethau gradd ar gyfer
Read more