Skip to main content

Mehefin 2015

E-bost mis Mehefin yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Mehefin yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 30 Mehefin 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai i chi weld erthygl yn y Times Higher Education yn ddiweddar lle dyfynnir geiriau Mr Rob Behrens, prif weithredwr Swyddfa Dyfarnwr Annibynnol Addysg Uwch, fod y diwylliant […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 29 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 29 Mehefin 2015

Postiwyd ar 29 Mehefin 2015 gan Mark Williams

Nododd y Bwrdd fod gweledigaeth ymchwil ddrafft GW4 wedi cael derbyniad da yn y cyfarfod diweddar o Fwrdd GW4.  Daethpwyd i gytundeb ynghylch y pedair thema ymchwil oedd i gael […]

Gwobrau Times High

Gwobrau Times High

Postiwyd ar 22 Mehefin 2015 gan Claire Sanders

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei chynrychioli'n dda yr wythnos ddiwethaf yng Ngwobrau blynyddol Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education. Digwyddiad rhyfeddol, gyda channoedd wedi gwasgu i mewn i seler gwesty […]

Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

Postiwyd ar 13 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda'r tywydd, a […]

Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Postiwyd ar 9 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu'r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o'n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mehefin 2015

Postiwyd ar 8 Mehefin 2015 gan Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol bapur oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bob cais sy'n cael ei baratoi yn y Brifysgol am arian o'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Mae prosiect FLEXIS […]

Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 4 Mehefin 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mae'r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Mehefin 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Mehefin 2015

Postiwyd ar 3 Mehefin 2015 gan Mark Williams

Nododd yr Athro Price i’r digwyddiad Llwybrau at Ieithoedd, a gynhaliwyd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn ddiweddar, roi sylw i brosiectau estyn-allan ac iddo ddenu amryw byd o bobl. […]

Going Global 2015

Going Global 2015

Postiwyd ar 2 Mehefin 2015 gan Colin Riordan

Ar 1 Mehefin fe es i Going Global 2015, sef cynhadledd flynyddol a blaenllaw’r Cyngor Prydeinig ac un sy’n denu cynadleddwyr o bedwar ban y byd. Siaradais mewn sesiwn ynghylch […]