Month: Hydref 2017


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Posted on 23 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ffioedd dysgu yng Nghymru’n codi uwchlaw £9,000 ac y byddai manylion llawn cyllideb Llywodraeth Cymru’n cael eu cyhoeddi ar 24 Hydref. Nodwyd bod Cyd-Gadeiryddion y Cyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yr Athro Sir Mark Walport a’r Athro Fonesig Nancy Rothwell wedi sôn am Led-ddargludyddion Cyfansawdd a rôl Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Posted on 16 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau’r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi cwrdd â chynrychiolwyr allweddol o KU Leuven ac y byddai Pennaeth yr Ysgol Fusnes yn cwrdd â’r Rheithor yn fuan. Cyflwynwyd i’r Bwrdd ymateb
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Posted on 9 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amlinelliad o’u cyllideb ar gyfer 2018/19 ac wedi cyhoeddi cronfa o £30 miliwn wedi’i neilltuo, £10 miliwn ym mhob un o’r tair blynedd nesaf, i gefnogi addysg uwch, ac y byddai’r Bwrdd yn cael ei friffio pan fyddai mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau ar 24 Hydref 2017.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Posted on 2 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Baxter a’r Athro Thomas wedi cymryd rhan yn y cyfarfod adolygu sefydliadol blynyddol gyda chynrychiolwyr o’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC). Nodwyd bod NERC DTP wedi’i ddyfarnu i Sefydliad Ymchwil Prifysgol y Dŵr. Nodwyd llwyddiant Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd a bod Tîm Caerdydd wedi codi £60k hyd yma. Nodwyd bod cynhadledd y
Read more