Skip to main content

Hydref 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2017

Postiwyd ar 31 Hydref 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn gynharach y mis hwn clywom ni fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cadw at y lefel ffioedd presennol o £9,000 yn hytrach na chaniatáu iddynt godi gyda chwyddiant […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Postiwyd ar 23 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ffioedd dysgu yng Nghymru'n codi uwchlaw £9,000 ac y byddai manylion llawn cyllideb Llywodraeth Cymru'n cael eu cyhoeddi ar 24 Hydref. Nodwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau'r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Postiwyd ar 9 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amlinelliad o'u cyllideb ar gyfer 2018/19 ac wedi cyhoeddi cronfa o £30 miliwn wedi'i neilltuo, £10 miliwn ym mhob un o'r tair blynedd nesaf, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Postiwyd ar 2 Hydref 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Baxter a’r Athro Thomas wedi cymryd rhan yn y cyfarfod adolygu sefydliadol blynyddol gyda chynrychiolwyr o’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC). Nodwyd bod NERC DTP wedi’i ddyfarnu […]