Month: Awst 2017

Cyfeillion Enfys

Posted on 25 Awst 2017 by Helen Murphy

Cyn bo hir, byddaf yn darllen drwy ein cyflwyniad i Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Mae’r cyflwyniad yn caniatáu i ni fesur ein hymroddiad i gydraddoldeb ym maes LGBT ac asesu lle mae angen i ni ganolbwyntio er mwyn atgyfnerthu ein hymroddiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae’r gwaith rydym yn ei gyflawni yn
Read more