Month: Tachwedd 2022


Claire Morgan

Y diweddaraf am weithredu diwydiannol

Posted on 10 Tachwedd 2022 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 9 Tachwedd. Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennais atoch ddiwedd mis diwethaf i roi gwybod i chi fod Undeb y Prifysgolion a’r Colegau wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol. Mae bellach wedi cadarnhau y bydd gweithredu heb gynnwys
Read more