Month: Hydref 2014Lansio Cynghrair GW4

Posted on 29 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff digon mawr i lwyddo mewn amgylchedd ymchwilddwys mwyfwy cystadleuol. Bu’r lansiad, a gynhaliwyd dan ofal caredig y Farwnes Randerson, yn llwyddiant mawr iawn a chlod
Read moreGwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Posted on 28 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cefais flas mawr iawn ar arwain seremoni flynyddol y Brifysgol i gyflwyno Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth yn Adeilad Hadyn Ellis. Digwyddiad yw hwn sy’n ddathliad i’r aelodau o’r staff sy’n gweithio i’r Brifysgol ers 25 neu 40 mlynedd. Mae’n gyfle i’r Brifysgol ddiolch i bob un o’r unigolion hynny am eu gwasanaeth hir, eu gwaith caled
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Posted on 27 Hydref 2014 by Mark Williams

Trafodwyd achos busnes yr Ysgol Optometreg (OPTOM) dros ehangu eu rhaglen ôl-raddedig a addysgir. Amlinellodd y papur gynlluniau i fynd ati, ar sail record o lwyddiant, i ehangu darparu cyrsiau o’r fath ar gyfer optometryddion a gweithwyr proffesiynol gofal llygaid yn y DU ac mewn gwledydd tramor, ac fe nododd sut y gellid datblygu gofod
Read more


Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Posted on 27 Hydref 2014 by Colin Riordan

Gan ’mod i’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, cefais wahoddiad i gyflwyno trafodaeth Bord Gron y Cyngor Prydeinig mewn cyfarfod yn y Gymdeithas Frenhinol. Testun y trafod yno oedd cryfhau’r cydweithio â sefydliadau addysg uwch yn yr Almaen. Pam y byddem ni’n dymuno gwneud hynny? Wel, yr Almaen yw’n partner masnachu mwyaf ni
Read more


Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Posted on 24 Hydref 2014 by Colin Riordan

Y bore ’ma siaradais yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru fel rhan o’r panel agoriadol ochr yn ochr â Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall, y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac Amy Stanning, sy’n gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Datrysiadau Cartref. Er iddi fod yn anodd dilyn araith wych Ruth (bydda i’n
Read more


Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Posted on 21 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, cefais y pleser o lansio’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw ni yn y Senedd gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Nod y prosiect, ymhlith pethau eraill, yw gwella iechyd, addysg a lles, cwtogi ar anghydraddoldeb a thaclo tlodi, a gwneud hynny law yn llaw â’r cymunedau perthnasol. Mae’r nodau uchelgeisiol hynny’n cyd-fynd yn agos â’r rhai
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Posted on 20 Hydref 2014 by Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch nesaf yr REF. Bydd y polisi’n helpu i hyrwyddo ymchwil y Brifysgol drwy drefnu i gynifer o allbynnau â phosibl fod ar gael i’r cyhoedd
Read more