Skip to main content

Hydref 2014

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer Mis Hydref

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer Mis Hydref

Postiwyd ar 31 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Darllenais pa ddiwrnod fod y Frenhines wedi dechrau trydar. Gan nad ydw i’n trydar, alla i ddim honni bod yn arbenigwr ar y pwnc ond rhaid i mi […]

Rhodd gan elusen leol yn ariannu cydymaith ymchwil canser y pancreas

Rhodd gan elusen leol yn ariannu cydymaith ymchwil canser y pancreas

Postiwyd ar 30 Hydref 2014 gan Claire Sanders

Pan gollodd Shan Cothi, personoliaeth Teledu a radio Cymraeg ei gŵr i ganser y pancreas yn 2007, sefydlodd elusen yn ei enw o'r enw Amser Justin Time. Heno gwnaeth yr […]

Lansio Cynghrair GW4

Lansio Cynghrair GW4

Postiwyd ar 29 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff […]

Derbyniad y Prif Weinidog i Fawrygu Gwyddoniaeth Prydain

Derbyniad y Prif Weinidog i Fawrygu Gwyddoniaeth Prydain

Postiwyd ar 28 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Gan i’r digwyddiad hwn yn Rhif 10 Downing Street gael ei gynllunio’n wreiddiol pan oedd y Gwir Anrhydeddus David Willetts AS yn Weinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, cawsom areithiau nid […]

Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth

Postiwyd ar 28 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Cefais flas mawr iawn ar arwain seremoni flynyddol y Brifysgol i gyflwyno Gwobrau Cydnabod Gwasanaeth yn Adeilad Hadyn Ellis. Digwyddiad yw hwn sy’n ddathliad i’r aelodau o’r staff sy’n gweithio […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Hydref 2014

Postiwyd ar 27 Hydref 2014 gan Mark Williams

Trafodwyd achos busnes yr Ysgol Optometreg (OPTOM) dros ehangu eu rhaglen ôl-raddedig a addysgir. Amlinellodd y papur gynlluniau i fynd ati, ar sail record o lwyddiant, i ehangu darparu cyrsiau […]

Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Bord Gron y Cyngor Prydeinig

Postiwyd ar 27 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Gan ’mod i’n Gadeirydd Uned Ryngwladol Addysg Uwch y DU, cefais wahoddiad i gyflwyno trafodaeth Bord Gron y Cyngor Prydeinig mewn cyfarfod yn y Gymdeithas Frenhinol. Testun y trafod yno […]

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru

Postiwyd ar 24 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Y bore ’ma siaradais yng Nghynhadledd Gweithle Stonewall Cymru fel rhan o’r panel agoriadol ochr yn ochr â Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall, y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad […]

Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Lansio’r Prosiectau Ymgysylltu Blaenllaw

Postiwyd ar 21 Hydref 2014 gan Colin Riordan

Heno, cefais y pleser o lansio’n prosiectau ymgysylltu blaenllaw ni yn y Senedd gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Nod y prosiect, ymhlith pethau eraill, yw gwella iechyd, addysg a […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Hydref 2014

Postiwyd ar 20 Hydref 2014 gan Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a gynigiai Bolisi i’r Brifysgol ar Gyhoeddiadau Mynediad-Agored. Bydd y polisi’n fodd i’r Brifysgol gydymffurfio â gofynion y cyllidwyr ac i ymbaratoi’n dda ar gyfer cylch […]