Skip to main content

Mawrth 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 27 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 24 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog am gamau llymach byth i atal lledaeniad y Coronafeirws yn nodi newid sylfaenol i’r ffyrdd yr ydym yn byw. Ni waeth pa mor […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 19 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr, Rwyf yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o fy negeseuon diweddar wedi canolbwyntio ar ddechrau gweithio o bell o ganlyniad i bandemig y Coronoafeirws (COVID-19). I’r rheiny ohonoch […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 17 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Fe fyddwch yn ymwybodol mod i wedi ysgrifennu atoch neithiwr yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y Prif Weinidog mewn ymateb i bandemig y Coronafeirws. Mae’r newidiadau wedi peri pryder […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff: Diweddariad yn dilyn sesiwn hysbysu’r Prif Weinidog

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff: Diweddariad yn dilyn sesiwn hysbysu’r Prif Weinidog

Postiwyd ar 16 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithwyr, Mae’r Prif Weinidog newydd gyhoeddi cyfyngiadau pellach er mwyn atal y Coronafeirws rhag lledaenu.  Yn gyntaf, dylai’r rhai sydd â symptomau, a’r bobl sy’n byw gyda nhw, aros […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 16 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Ysgrifennaf atoch gyda diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau wrth gefn o ran y Coronafeirws (COVID-19) yn y Brifysgol. Diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach sydd wedi cael […]

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Postiwyd ar 12 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ymateb y Brifysgol i’r Coronafeirws (COVID-19) sy’n datblygu. Fel y bydd rhai ohonoch yn ei wybod, mae […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 6 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er y gallai hyn […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2020

Postiwyd ar 2 Mawrth 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Erbyn y bydd yr ebost hwn wedi'i gyfieithu a'i gylchredeg, mae'n bosibl y bydd unrhyw beth rwyf i'n ei ddweud am Covid-19 (novel coronavirus) wedi dyddio gan fod […]