Month: Tachwedd 2020

Claire Morgan

Diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell

Posted on 30 Tachwedd 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd 30 Tachwedd ynghylch y diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell. Annwyl Fyfyriwr, Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethom rannu gwybodaeth bwysig i’ch helpu i gynllunio ar gyfer cyfnod y Nadolig, p’un a ydych yn bwriadu gadael Caerdydd neu aros
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor, 30.11.2020

Posted on 30 Tachwedd 2020 by Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (30 Tachwedd). Annwyl gydweithiwr, Bu mis Tachwedd yn fis digon helbulus. Treuliwyd naw diwrnod cyntaf y mis yn rhan olaf y cyfnod atal byr yng Nghymru, ac mae’n amlwg i hwn gael yr effaith a fwriadwyd sef lleihau’r gyfradd heintio ar draws y wlad.
Read more