Month: Ebrill 2016


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 25 Ebrill 2016

Posted on 25 Ebrill 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai Oriel VJ yn cael ei thrawsnewid yn ystod yr wythnos i greu man creadigol.  Prosiect y Stiwdio Fertigol yw hwn sy’n cael ei gynnal ar y cyd gan Gaerdydd Creadigol a myfyrwyr o’r Ysgol Pensaernïaeth. Cafodd y Bwrdd bolisi a chynllun gweithredu Atal y Brifysgol.  Cytunwyd ar nifer o newidiadau. Caiff y
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Posted on 18 Ebrill 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol lythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru i CCAUC. Nodwyd nad oedd unrhyw beth annisgwyl o ran blaenoriaethau ariannu, ac roedd y llythyr hefyd yn cynnwys cais i CCAUC weithio mewn partneriaeth â darparwyr i ddatblygu Strategaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru, gan edrych ymlaen dros y degawd nesaf. Cafodd y Bwrdd
Read more


Medicentre – Meithrin Syniadau, Creu Twf

Posted on 12 Ebrill 2016 by Paul Jewell

Nid yw arloesedd clinigol yn llwyddiant dros nos, fel arfer. Mae cynnyrch a syniadau newydd sy’n ‘ddatblygiadau meddygol anhygoel’ yn llygaid awduron y cyfryngau, yn aml yn seiliedig ar flynyddoedd o ymchwil sylfaenol ac ymddiriedaeth rhwng ymchwilwyr a diwydiant, y GIG, y llywodraeth a phartneriaid eraill. Dyma pam mae partneriaeth arloesedd clinigol newydd Prifysgol Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 11 Ebrill 2016

Posted on 11 Ebrill 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn amlinellu’r glasbrint strategol newydd, HEART (Cynghrair Menter Iechyd ar gyfer Trawsnewid Rhanbarthol). Nodwyd llwyddiant diweddar Hanner Marathon y Byd a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, a’r ymdrechion sydd eisoes ar y gweill i godi arian mewn perthynas â Hanner Marathon
Read more