Skip to main content

Ebrill 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2016

Postiwyd ar 29 Ebrill 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Anaml y cewch ebost misol cymharol fyr gen i, ond dyma un o'r achlysuron hynny. Go brin y bydd neb yn colli cwsg am y peth, ond mae […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 25 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 25 Ebrill 2016

Postiwyd ar 25 Ebrill 2016 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai Oriel VJ yn cael ei thrawsnewid yn ystod yr wythnos i greu man creadigol.  Prosiect y Stiwdio Fertigol yw hwn sy'n cael ei gynnal ar y cyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 18 Ebrill 2016

Postiwyd ar 18 Ebrill 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol lythyr cylch gwaith Llywodraeth Cymru i CCAUC. Nodwyd nad oedd unrhyw beth annisgwyl o ran blaenoriaethau ariannu, ac roedd y llythyr hefyd yn cynnwys cais i […]

Medicentre – Meithrin Syniadau, Creu Twf

Medicentre – Meithrin Syniadau, Creu Twf

Postiwyd ar 12 Ebrill 2016 gan Paul Jewell

Nid yw arloesedd clinigol yn llwyddiant dros nos, fel arfer. Mae cynnyrch a syniadau newydd sy'n 'ddatblygiadau meddygol anhygoel' yn llygaid awduron y cyfryngau, yn aml yn seiliedig ar flynyddoedd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 11 Ebrill 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol 11 Ebrill 2016

Postiwyd ar 11 Ebrill 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Adam Cairns, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn amlinellu'r glasbrint strategol newydd, HEART (Cynghrair Menter Iechyd ar gyfer Trawsnewid Rhanbarthol). Nodwyd […]