Skip to main content

Iechyd ac Iechyd Meddwl

Cyfweld â Chyn-Filwr

Cyfweld â Chyn-Filwr

Postiwyd ar 10 Tachwedd 2017 gan Kali Barawi

Mae tua 4% o gyn-filwyr Prydain yn byw ag anhwylder straen wedi trawma (PTSD). Therapi seicolegol sy’n canolbwyntio ar y digwyddiad trawmatig yw’r driniaeth a ffefrir ar gyfer PTSD, a […]

Nyrsio Iechyd Meddwl ym Mhalestina

Nyrsio Iechyd Meddwl ym Mhalestina

Postiwyd ar 30 Hydref 2017 gan Dr Mohammad Marie

Mohammad Marie  -  nyrs iechyd meddwl academaidd ym Mhrifysgol An-Najah Mae gwasanaethau iechyd meddwl yn amrywio o un wlad i'r llall. Mae hyn yn dibynnu ar lawer o ffactorau, gan […]

Gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc

Gwella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc

Postiwyd ar 17 Hydref 2017 gan Dr Rhiannon Evans

Dr Rhiannon Evans, Uwch-ddarlithydd, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd. Michelle Hughes, Nyrs Arbenigol CAMHS, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Mae iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc […]

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Professor Jeremy Hall

Afiechyd Meddwl - argyfwng cenedlaethol Mae afiechyd meddwl yn argyfwng cenedlaethol. Bob blwyddyn mae un ym mhob pedwar person yn y DU yn dioddef problem iechyd meddwl, sy'n cael effaith […]

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Chwalu rhwystrau yn y gweithle

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Alison Tobin

Thema Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw iechyd meddwl yn y gweithle. Canfu adroddiad diweddar gan MIND fod 32% o ddynion yn nodi mai gwaith. Roedd gan y cyn-fyfyriwr […]

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Rhyddhau ein hunain rhag gormes emosiynol yn y gwaith

Postiwyd ar 10 Hydref 2017 gan Professor Dirk Lindebaum

Sut i ddefnyddio ailwerthusiadau, a mynegi dicter (yn adeiladol) yn lle ei 'reoli' - gan Dirk Lindebaum. Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf yn LSE Business Review. Ydy eich emosiynau bob […]

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2017 gan Dr Craig Hassed

Mae'r darn hwn yn seiliedig ar bapur sy'n ail rifyn The British Student Doctor Journal, a gaiff ei argraffu gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae nifer o heriau sy'n gysylltiedig â bod […]

Pa bris iechyd meddwl myfyrywr?

Pa bris iechyd meddwl myfyrywr?

Postiwyd ar 9 Mai 2017 gan Ben Hannigan

Yng Nghymru, mae meddyginiaethau presgripsiwn yn rhad ac am ddim. Yn Lloegr, mae'r sefyllfa'n wahanol, ac mae pob eitem ar bresgripsiwn bellach yn costio £8.60. Gellir hawlio eithriadau, gan gynnwys […]

Nid yw analluedd meddyliol yn anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Nid yw analluedd meddyliol yn anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Postiwyd ar 3 Mai 2017 gan Dr Lucy Series

Ymddangosodd hwn gyntaf ar flog The Small Places Mae'r amser wedi dod unwaith eto ... ...Oes, mae 'na etholiad ar y ffordd!  Ddim yn gwybod sut i bleidleisio? Ddim yn […]

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Postiwyd ar 28 Mawrth 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf ar braindomain.org Dros y blynyddoedd diwethaf mae mwy o ymchwil am iechyd meddwl wedi’i chynnal. Y nod yw dod o hyd i esboniadau biolegol […]