Skip to main content

Medi 2016

Nid y dementia yn unig

Nid y dementia yn unig

Postiwyd ar 21 Medi 2016 gan Dr Katie Featherstone

Bu Jackie Askey yn holi Dr Featherstone am ei gwaith a beth fydd yn ei olygu i bobl â dementia a'u gofalwyr.

Efallai fod merched yn perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol, ond mae eu profiad yn llawer llai hapus

Efallai fod merched yn perfformio’n well na bechgyn yn yr ysgol, ond mae eu profiad yn llawer llai hapus

Postiwyd ar 1 Medi 2016 gan Dr Kevin Smith

Mae’r trafodaethau arferol am brofiadau ysgol plant yn aml yn canolbwyntio ar lwyddiant academaidd, datblygiad personol a gwerthusiadau ysgol. Gofynnwch i athro, rhiant neu wneuthurwr polisi beth yw’r peth pwysicaf […]