Skip to main content

Diagnosis, triniaethau a lles

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Dr Adam Cunningham, Tîm Astudiaeth ECHO, MRC CNGG

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd – Dr Adam Cunningham, Tîm Astudiaeth ECHO, MRC CNGG

Postiwyd ar 27 Medi 2018 gan Adam Cunningham

Bu'r ymennydd a'r meddwl o ddiddordeb i mi erioed, yn ogystal â'r modd yr ydym yn gweld ac yn deall y byd o'n cwmpas. Gallwn fod wedi dilyn llwybr ymchwil […]

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Professor Jeremy Hall

Afiechyd Meddwl - argyfwng cenedlaethol Mae afiechyd meddwl yn argyfwng cenedlaethol. Bob blwyddyn mae un ym mhob pedwar person yn y DU yn dioddef problem iechyd meddwl, sy'n cael effaith […]

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Pam mae ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig ym maes addysg feddygol

Postiwyd ar 18 Gorffennaf 2017 gan Dr Craig Hassed

Mae'r darn hwn yn seiliedig ar bapur sy'n ail rifyn The British Student Doctor Journal, a gaiff ei argraffu gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae nifer o heriau sy'n gysylltiedig â bod […]

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd – yr effaith ar salwch meddwl

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd – yr effaith ar salwch meddwl

Postiwyd ar 25 Ebrill 2017 gan Anna Moon

Rydych chi o dan fygythiad. Mae eich ymennydd yn ymateb ar unwaith. Fel rhedwr ar ddechrau ras, mae'n deffro fel pe bai'r bygythiad gan saethiad gwn. Yr hypothalamws sy'n dechrau'r […]

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi ailddatgan un o ymrwymiadau ei rhagflaenydd David Cameron ei bod am wella gofal iechyd meddwl. Cafodd ei datganiad sylw rhwng penawdau'r BBC am nifer […]

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2016 gan Professor Paul Morgan

Mae'r cysyniad y gallai fod gan glefydau seiciatrig fel iselder a sgitsoffrenia elfen imíwn yn dyddio'n ôl o leiaf 40 mlynedd, gydag astudiaethau niferus yn darparu tystiolaeth sy'n cysylltu'r system […]

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2016 gan Jemma Cole

Ar 1 Tachwedd, i goffáu canmlwyddiant Brwydr y Somme, un o ddigwyddiadau diffiniol y Rhyfel Byd Cyntaf - siaradais mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg am fy ymchwil ar […]

Profiad myfyriwr israddedig o ymchwil iechyd meddwl

Profiad myfyriwr israddedig o ymchwil iechyd meddwl

Postiwyd ar 9 Tachwedd 2016 gan Chloe Sheldon

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) yn cynnig lleoliadau dros yr haf i israddedigion Prifysgol Caerdydd yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol. Mae CUROP yn cynnig taliad i helpu myfyrwyr […]

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Postiwyd ar 24 Hydref 2016 gan Professor Ian Jones

Pan ddaw i gymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd, mae gan fenywod a meddygon benderfyniad anodd i'w wneud. Mae iselder yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth (y cyfnod ôl-enedigol) […]

Nid y dementia yn unig

Nid y dementia yn unig

Postiwyd ar 21 Medi 2016 gan Dr Katie Featherstone

Bu Jackie Askey yn holi Dr Featherstone am ei gwaith a beth fydd yn ei olygu i bobl â dementia a'u gofalwyr.