Jemma Cole

Jemma Cole


Postiadau blog diweddaraf

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Posted on 2 Awst 2017 by Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn cael sylw cynyddol yn y cyfryngau ac mewn trafodaethau gwleidyddol, mae ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi cyflyrau sy’n amrywio o bryder i  sgitsoffrenia yn
Read moreDeall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Posted on 4 Ionawr 2017 by Jemma Cole

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig. Yn y ffilm hon mae
Read more


Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Posted on 11 Tachwedd 2016 by Jemma Cole

Ar 1 Tachwedd, i goffáu canmlwyddiant Brwydr y Somme, un o ddigwyddiadau diffiniol y Rhyfel Byd Cyntaf – siaradais mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg am fy ymchwil ar drawma seicolegol a brwydro straen. Mae canmlwyddiant y Rhyfel Mawr wedi’n hatgoffa ni sawl tro o’r dioddefaint enbyd yn y ffosydd a’r effaith arhosol a
Read more