Skip to main content
Jemma Cole

Jemma Cole


Postiadau blog diweddaraf

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Postiwyd ar 2 Awst 2017 gan Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn […]

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi ailddatgan un o ymrwymiadau ei rhagflaenydd David Cameron ei bod am wella gofal iechyd meddwl. Cafodd ei datganiad sylw rhwng penawdau'r BBC am nifer […]

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Postiwyd ar 4 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Llongyfarchiadau i'r Athro Anita Thapar, o'r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a'r glasoed ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio […]

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Siel-syfrdandod – Gwersi ar gyfer Heddiw

Postiwyd ar 11 Tachwedd 2016 gan Jemma Cole

Ar 1 Tachwedd, i goffáu canmlwyddiant Brwydr y Somme, un o ddigwyddiadau diffiniol y Rhyfel Byd Cyntaf - siaradais mewn cyfarfod o Gymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg am fy ymchwil ar […]