Skip to main content

Iechyd meddwl oedolionIechyd meddwl plant a'r glasoed

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

4 Ionawr 2017
Fake Dictionary, definition of the word ADHD.
Fake Dictionary, definition of the word ADHD.

Llongyfarchiadau i’r Athro Anita Thapar, o’r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a’r glasoed ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar darddiad, datblygiad a chymhlethdodau anhwylderau niwroddatblygiadol, ac mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cyfraniad/cydadweithio datguddiadau amgylcheddol cynnar a risgiau genetig.

Yn y ffilm hon mae Claire Sanders, sy’n fam i ferch ag ADHD difrifol, yn gofyn yr Athro Thapar am ei gwaith, a’r cydbwysedd rhwng ffactorau genetig ac amgylcheddol sy’n achosi’r cyflwr, a’r triniaethau sydd ar gael.