Skip to main content

Hydref 2016

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Postiwyd ar 27 Hydref 2016 gan Clara Humpston

Pan feddyliwn am symptomau sgitsoffrenia, mae'n bosibl mai'r enghreifftiau cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw meddyliau anhrefnus, amheuon annymunol a lleisiau anweledig sy'n poenydio'r dioddefwr. Dyma, yn wir, yw arwyddion […]

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Postiwyd ar 24 Hydref 2016 gan Professor Ian Jones

Pan ddaw i gymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd, mae gan fenywod a meddygon benderfyniad anodd i'w wneud. Mae iselder yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth (y cyfnod ôl-enedigol) […]

Anhwylder straen wedi trawma, gwaith, lludded ac argyfyngau ysbrydol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Anhwylder straen wedi trawma, gwaith, lludded ac argyfyngau ysbrydol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Postiwyd ar 13 Hydref 2016 gan Dr Teena Clouston

Mae anhwylder straen wedi trawma (PTSD) bellach yn gyflwr adnabyddus sy’n cael ei adnabod wrth nifer o ffactorau allweddol gan gynnwys: presenoldeb un neu ragor o ddigwyddiadau a achosodd straen […]

Menywod yn debygol o gael anhwylderau iechyd meddwl cyffredin

Menywod yn debygol o gael anhwylderau iechyd meddwl cyffredin

Postiwyd ar 10 Hydref 2016 gan Dr Nicola Evans

Fel nyrs iechyd meddwl sy'n teimlo'n gryf ynghylch iechyd a lles pobl ifanc, trist iawn oedd darllen am y perygl cynyddol i fenywod ifanc yn ôl Arolwg Morbidrwydd Seiciatrig 2014 […]

Cymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Cymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Postiwyd ar 10 Hydref 2016 gan Tsvetina Ivanova

Mae hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw. Mae’n ymddangos bod ei thema, sef 'Cymorth Cyntaf Seicolegol ' yn arbennig o berthnasol i’r profiadau prifysgol y mae rhai pobl ifanc […]

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gymuned

Codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gymuned

Postiwyd ar 6 Hydref 2016 gan Gemma Stacey-Emile

Cynhelir yr ail ddigwyddiad Iechyd Meddwl a Lles y mis hwn yn y Pafiliwn, Gerddi Grange, yn Grangetown, Caerdydd.  Mae'r gwaith hwn yn rhan o brosiect ymgysylltu blaenllaw y Porth […]

Pam rydym yn defnyddio anifeiliaid ym maes ymchwil iechyd meddwl

Pam rydym yn defnyddio anifeiliaid ym maes ymchwil iechyd meddwl

Postiwyd ar 5 Hydref 2016 gan Dr William Davies

Y problemau wrth astudio anhwylderau seiciatrig Mae deall y rhesymau dros gyflyrau iechyd meddwl, a deall sut i'w datrys, yn faes anodd. Mae dau brif reswm am hyn: yn gyntaf, […]