Dr William Davies

Dr William Davies

Senior Lecturer, MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & Genomics


Postiadau blog diweddaraf

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Posted on 17 Chwefror 2020 by Dr William Davies

Dr William Davies, Ysgolion Meddygaeth a Seicoleg Un o brif heriau ymchwil iechyd meddwl yw rhoi gwybod i’r grwpiau rhanddeiliaid perthnasol am y canfyddiadau sy’n datblygu gennym – mae’r rhain yn cynnwys cyd-academyddion, cleifion a chyrff cefnogi, clinigwyr, cyllidwyr ac elusennau, a gweithwyr proffesiynol fel cwnselwyr genetig. Mae myfyrwyr israddedig yn rhanddeiliaid allweddol eraill. Gan
Read more