Skip to main content
Dr William Davies

Dr William Davies


Postiadau blog diweddaraf

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Integreiddio ymchwil iechyd meddwl o ansawdd uchel ag addysgu israddedig

Postiwyd ar 17 Chwefror 2020 gan Dr William Davies

Dr William Davies, Ysgolion Meddygaeth a Seicoleg Un o brif heriau ymchwil iechyd meddwl yw rhoi gwybod i’r grwpiau rhanddeiliaid perthnasol am y canfyddiadau sy’n datblygu gennym – mae’r rhain […]

Pam rydym yn defnyddio anifeiliaid ym maes ymchwil iechyd meddwl

Pam rydym yn defnyddio anifeiliaid ym maes ymchwil iechyd meddwl

Postiwyd ar 5 Hydref 2016 gan Dr William Davies

Y problemau wrth astudio anhwylderau seiciatrig Mae deall y rhesymau dros gyflyrau iechyd meddwl, a deall sut i'w datrys, yn faes anodd. Mae dau brif reswm am hyn: yn gyntaf, […]