Skip to main content
Dr Teena Clouston

Dr Teena Clouston


Postiadau blog diweddaraf

Anhwylder straen wedi trawma, gwaith, lludded ac argyfyngau ysbrydol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Anhwylder straen wedi trawma, gwaith, lludded ac argyfyngau ysbrydol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Postiwyd ar 13 Hydref 2016 gan Dr Teena Clouston

Mae anhwylder straen wedi trawma (PTSD) bellach yn gyflwr adnabyddus sy’n cael ei adnabod wrth nifer o ffactorau allweddol gan gynnwys: presenoldeb un neu ragor o ddigwyddiadau a achosodd straen […]