Skip to main content
Dr Nicola Evans

Dr Nicola Evans


Postiadau blog diweddaraf

Menywod yn debygol o gael anhwylderau iechyd meddwl cyffredin

Menywod yn debygol o gael anhwylderau iechyd meddwl cyffredin

Postiwyd ar 10 Hydref 2016 gan Dr Nicola Evans

Fel nyrs iechyd meddwl sy'n teimlo'n gryf ynghylch iechyd a lles pobl ifanc, trist iawn oedd darllen am y perygl cynyddol i fenywod ifanc yn ôl Arolwg Morbidrwydd Seiciatrig 2014 […]