Skip to main content
Clara Humpston

Clara Humpston


Postiadau blog diweddaraf

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Postiwyd ar 27 Hydref 2016 gan Clara Humpston

Pan feddyliwn am symptomau sgitsoffrenia, mae'n bosibl mai'r enghreifftiau cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw meddyliau anhrefnus, amheuon annymunol a lleisiau anweledig sy'n poenydio'r dioddefwr. Dyma, yn wir, yw arwyddion […]

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd

Postiwyd ar 6 Mehefin 2016 gan Clara Humpston

Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi dod ar draws ambell berson ar y stryd yn mwmial wrthynt eu hunain, fel pe baent yn cael sgwrs gyda rhywun arall. Maent yn aml […]