Skip to main content

Ebrill 2017

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd – yr effaith ar salwch meddwl

Straen ym mlynyddoedd cynnar eich bywyd – yr effaith ar salwch meddwl

Postiwyd ar 25 Ebrill 2017 gan Anna Moon

Rydych chi o dan fygythiad. Mae eich ymennydd yn ymateb ar unwaith. Fel rhedwr ar ddechrau ras, mae'n deffro fel pe bai'r bygythiad gan saethiad gwn. Yr hypothalamws sy'n dechrau'r […]

Y system imiwnedd a’r ymennydd: cyflenwi neu ddamwain?

Y system imiwnedd a’r ymennydd: cyflenwi neu ddamwain?

Postiwyd ar 12 Ebrill 2017 gan Laura Westacott

Rhagdybiwyd ers amser hir mai unig bwrpas y system imiwnedd yw amddiffyn y corff rhag heintiau. Fodd bynnag, mae ymchwil bellach yn dangos bod y system imiwnedd yn gwneud llawer […]

Dementia

Dementia

Postiwyd ar 6 Ebrill 2017 gan Professor Kim Graham

Mae Kim Graham yn Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol ac yn Ddeon Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi'n aelod o Grŵp Llywio Dementias Platform UK […]