Skip to main content
Laura Westacott

Laura Westacott


Postiadau blog diweddaraf

Y system imiwnedd a’r ymennydd: cyflenwi neu ddamwain?

Y system imiwnedd a’r ymennydd: cyflenwi neu ddamwain?

Postiwyd ar 12 Ebrill 2017 gan Laura Westacott

Rhagdybiwyd ers amser hir mai unig bwrpas y system imiwnedd yw amddiffyn y corff rhag heintiau. Fodd bynnag, mae ymchwil bellach yn dangos bod y system imiwnedd yn gwneud llawer […]