Skip to main content

Mawrth 2017

Byw’n dda gyda dementia

Byw’n dda gyda dementia

Postiwyd ar 30 Mawrth 2017 gan Dr Alexandra Hillman

Mae dementia'n derm sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o wahanol gyflyrau, ac mae pob person â dementia'n cael profiad gwahanol o'r salwch a'r heriau cysylltiedig. Er nad oes gennym ddull o […]

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Postiwyd ar 28 Mawrth 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf ar braindomain.org Dros y blynyddoedd diwethaf mae mwy o ymchwil am iechyd meddwl wedi’i chynnal. Y nod yw dod o hyd i esboniadau biolegol […]

Taith ysgytiog y gofalwr

Taith ysgytiog y gofalwr

Postiwyd ar 14 Mawrth 2017 gan George Drummond

George Drummond yn trafod bywyd fel gofalwr, strategaethau ymdopi a datrysiad gofal arloesol. Mae o ddeutu 670,000 o bobl yn gofalu am ddioddefwyr dementia yn y DU, yn aml aelodau […]

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion a SafeTALK

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion a SafeTALK

Postiwyd ar 2 Mawrth 2017 gan Jo Pinder

Heddiw yw Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion, ac mae llawer o themâu hanfodol ynglŷn â lles myfyrwyr y dylwn eu trafod ar y diwrnod hwn. Gall myfyrwyr wynebu amrywiaeth enfawr o […]