Skip to main content
Rachel Pass

Rachel Pass


Postiadau blog diweddaraf

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Canfyddiadau o salwch meddwl: A yw esboniadau biolegol yn lleihau stigma?

Postiwyd ar 28 Mawrth 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd yr erthygl hon yn gyntaf ar braindomain.org Dros y blynyddoedd diwethaf mae mwy o ymchwil am iechyd meddwl wedi’i chynnal. Y nod yw dod o hyd i esboniadau biolegol […]

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Chwefror 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd hwn gyntaf ar thebraindomain.org Fyddech chi ddim yn beio rhywun sydd â chanser y fron neu ffibrosis systig am eu clefyd, fyddech chi? Fe wyddom eu bod yn cael […]