Skip to main content

Month: Awst 2017

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Postiwyd ar 30 Awst 2017 gan Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy'n effeithio ar y galon, y meddwl a'r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder 'prin' hwn yn effeithio ar […]

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Postiwyd ar 11 Awst 2017 gan Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto […]

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Postiwyd ar 2 Awst 2017 gan Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn […]