Skip to main content

Awst 2017

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Postiwyd ar 30 Awst 2017 gan Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy'n effeithio ar y galon, y meddwl a'r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder 'prin' hwn yn effeithio ar […]

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Postiwyd ar 11 Awst 2017 gan Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto […]

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Allai gwyddor data chwyldroi gofal iechyd meddwl?

Postiwyd ar 2 Awst 2017 gan Jemma Cole

Mae salwch meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar person bob blwyddyn, ac yn aml mae hynny’n cael effaith ddinistriol ar eu bywydau.  Ac er bod salwch meddwl yn […]