Skip to main content
Christopher Eaton

Christopher Eaton


Postiadau blog diweddaraf

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Taflu golwg ar epilepsi yn Syndrom Dileu 22q11.2

Postiwyd ar 30 Awst 2017 gan Christopher Eaton

Dychmygwch fod yn rhiant i blentyn sydd ag anhwylder geneteg brin sy'n effeithio ar y galon, y meddwl a'r ymennydd. Yna, dychmygwch fod yr anhwylder 'prin' hwn yn effeithio ar […]