Skip to main content
Professor Susan Leekam

Professor Susan Leekam


Postiadau blog diweddaraf

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Cynyddu’r ddealltwriaeth o awtistiaeth, a rhoi’r gorau i feio rhieni ar gam

Postiwyd ar 11 Awst 2017 gan Professor Susan Leekam

Sue Leekam a Catherine R.G. Jones Mae gan gynifer â 1.1% o boblogaeth y Deyrnas Unedig anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), sy’n golygu ei fod yn gyflwr cymharol gyffredin. Ac eto […]