Skip to main content

Ionawr 2017

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 27 Ionawr 2017 gan Paul Allen

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd yn gyflym iawn. Fel gydag unrhyw dechnoleg newydd, mae’n anochel y caiff cwestiynau eu gofyn ynghylch sut gallai fod […]

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Ymrwymiad o’r newydd, ond parhau mae’r anghydraddoldeb ym maes iechyd meddwl

Postiwyd ar 13 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi ailddatgan un o ymrwymiadau ei rhagflaenydd David Cameron ei bod am wella gofal iechyd meddwl. Cafodd ei datganiad sylw rhwng penawdau'r BBC am nifer […]

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Postiwyd ar 4 Ionawr 2017 gan Jemma Cole

Llongyfarchiadau i'r Athro Anita Thapar, o'r Ysgol Meddygaeth, a gafodd CBE am ei gwasanaethau ym maes seiciatreg plant a'r glasoed ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio […]