Skip to main content
Paul Allen

Paul Allen


Postiadau blog diweddaraf

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 27 Ionawr 2017 gan Paul Allen

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn rhan o’n bywydau bob dydd yn gyflym iawn. Fel gydag unrhyw dechnoleg newydd, mae’n anochel y caiff cwestiynau eu gofyn ynghylch sut gallai fod […]