Skip to main content

Ebrill 2024

Gofal iechyd corfforol mewn lleoliadau iechyd meddwl: sut y gall cyfnewid gwybodaeth daflu goleuni ar gyfleoedd i wella polisïau, ymarfer, addysg ac ymchwil

Gofal iechyd corfforol mewn lleoliadau iechyd meddwl: sut y gall cyfnewid gwybodaeth daflu goleuni ar gyfleoedd i wella polisïau, ymarfer, addysg ac ymchwil

Postiwyd ar 30 Ebrill 2024 gan Alison Tobin

Dr Seren Roberts Mae iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn waeth na'r boblogaeth yn gyffredinol, a disgwylir y bydd hyd eu hoes rhwng 13 a 30 mlynedd yn […]