Skip to main content

Chwefror 2017

Mae Anhwylderau Bwyta’n broblem i rai o bob oed

Mae Anhwylderau Bwyta’n broblem i rai o bob oed

Postiwyd ar 22 Chwefror 2017 gan Anne-Marie Evans

Gan Anne-Marie Bollen ac Alison Seymour Mae’r term 'anhwylderau bwyta' yw enw generig am amrywiaeth o ymddygiadau bwyta arwyddocâd clinigol sy’n cael eu dosbarthu fel arfer o dan y system Llawlyfr […]

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Canfyddiadau o salwch meddwl: Y cyfryngau ac iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Chwefror 2017 gan Rachel Pass

Ymddangosodd hwn gyntaf ar thebraindomain.org Fyddech chi ddim yn beio rhywun sydd â chanser y fron neu ffibrosis systig am eu clefyd, fyddech chi? Fe wyddom eu bod yn cael […]

Sgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Sgitsoffrenia o ganlyniad i enynnau cof annormal

Postiwyd ar 17 Chwefror 2017 gan Nicholas Clifton

O ystyried bod sgitsoffrenia'n anhwylder a nodweddir gan gamargraffiadau, rhithwelediadau, a chredoau anwir, mae'n bosibl y byddai'n eich synnu i glywed ei fod yn deillio o brosesu atgofion mewn modd […]

Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Lles meddwl a phrofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty

Postiwyd ar 13 Chwefror 2017 gan Caitlin Young

Mae’r neges hon yn seiliedig ar bapur sy’n ymddangos yn rhifyn cyntaf y Cyfnodolyn Meddygon dan Hyfforddiant, sef argraffiad gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Wrth i’r boblogaeth heneiddio, byddwn yn ôl […]

Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Postiwyd ar 10 Chwefror 2017 gan Matthew Pearce

Fis diwethaf, agorwyd Canolfan Adferiad Gellinudd yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. Dyma wasanaeth newydd i gleifion mewnol sy'n dioddef salwch iechyd meddwl […]

Sut ydych chi?

Sut ydych chi?

Postiwyd ar 2 Chwefror 2017 gan Natalie Ellis

Yn 2015, fe es i Ysgol Gaeaf Prifysgol Caerdydd mewn Seiciatreg. Fel myfyrwyr meddygol ail flwyddyn, roedden ni i gyd newydd orffen bloc o bythefnos mewn seiciatreg ac roedd pawb […]