Matthew Pearce

Matthew Pearce

Head of Communications, Hafal


Postiadau blog diweddaraf

Sut allwn ni gynnig gwell cefnogaeth i’r rheini sydd â salwch meddwl, sy’n dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol?

Posted on 6 Chwefror 2018 by Matthew Pearce

Ychydig fisoedd yn ôl, cynhaliodd Hafal seminar oedd yn trin a thrafod iechyd meddwl a’r System Cyfiawnder Troseddol. Mae’r pwnc yn un pwysig i’n cleientiaid: mae llawer o bobl â salwch meddwl yn dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol oherwydd eu salwch. Yn aml, mae peidio â’u hadnabod yn gynnar yn y broses yn
Read more


Canolfan Adferiad Gellinudd Hafal: y cyntaf yng Nghymru

Posted on 10 Chwefror 2017 by Matthew Pearce

Fis diwethaf, agorwyd Canolfan Adferiad Gellinudd yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething. Dyma wasanaeth newydd i gleifion mewnol sy’n dioddef salwch iechyd meddwl yn Hafal ym Mhontardawe. Dyma’r Ganolfan gyntaf o’i math a ddarperir gan gorff yn y Trydydd Sector: gwasanaeth nid-er-elw, i gleifion mewnol dan arweiniad ei
Read more