Skip to main content

Rhagfyr 2016

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Ydy sgitsoffrenia’n glefyd hunanimíwn?

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2016 gan Professor Paul Morgan

Mae'r cysyniad y gallai fod gan glefydau seiciatrig fel iselder a sgitsoffrenia elfen imíwn yn dyddio'n ôl o leiaf 40 mlynedd, gydag astudiaethau niferus yn darparu tystiolaeth sy'n cysylltu'r system […]

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2016 gan Dr Emma Yhnell

Mae clefyd Parkinson yn gyflwr sy'n gwaethygu ac yn effeithio ar yr ymennydd. Mae'n effeithio ar 1 o bob 500 o bobl yn y DU. Mewn achos o'r clefyd hwn, […]