Skip to main content
Dr Emma Yhnell

Dr Emma Yhnell


Postiadau blog diweddaraf

Siarad yng Ngŵyl y Gelli

Siarad yng Ngŵyl y Gelli

Postiwyd ar 6 Gorffennaf 2018 gan Dr Emma Yhnell

Rwyf wrth fy modd yn dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o gyfathrebu gwyddoniaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac rydw i wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau […]

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2016 gan Dr Emma Yhnell

Mae clefyd Parkinson yn gyflwr sy'n gwaethygu ac yn effeithio ar yr ymennydd. Mae'n effeithio ar 1 o bob 500 o bobl yn y DU. Mewn achos o'r clefyd hwn, […]

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Cynyddu ymwybyddiaeth o Iechyd meddwl mewn Clefyd Huntington

Postiwyd ar 27 Mehefin 2016 gan Dr Emma Yhnell

Anhwylder ar yr ymennydd yw Clefyd Huntington (HD), clefyd niwroddirywiol a achosir gan gelloedd yr ymennydd yn marw'n raddol. Mae achos genetig i HD, ac felly os yw genyn y […]