Skip to main content

Gorffennaf 2016

Iachâd Alzheimer’s neu gyhoeddusrwydd di-sail?

Iachâd Alzheimer’s neu gyhoeddusrwydd di-sail?

Postiwyd ar 29 Gorffennaf 2016 gan Professor Petroc Sumner

Cafwyd honiad mewn nifer o bapurau newydd ddoe fod y driniaeth ar gyfer dementia wedi cymryd cam mawr ymlaen: "Gwyddonwyr yn creu'r cyffur cyntaf i atal Alzheimer's" (The Times); "Gwyddonwyr […]

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Postiwyd ar 14 Gorffennaf 2016 gan Professor Jeremy Hall

Mae gan seiciatreg broblem. Rydw i wrth fy modd gyda fy mhroffesiwn, sef Seiciatreg, ond un o'r rhesymau pam wnes i ymuno â’r gangen hynod ddiddorol hon o feddygaeth oedd […]

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Postiwyd ar 12 Gorffennaf 2016 gan Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy'n […]

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Iechyd meddwl, anableddau dysgu a gofal cymdeithasol: gwarchod hawliau dynol yn y cyfnod argyfyngus o doriadau llym sydd ohoni

Postiwyd ar 9 Gorffennaf 2016 gan Julie Doughty

Trefnwyd y gynhadledd hon, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 24 Mehefin, ar y cyd rhwng y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl […]

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo

Postiwyd ar 8 Gorffennaf 2016 gan Professor Ian Jones

Cyhoeddwyd y testun yn wreiddiol ar MRC Insight o dan CC BY 4.0 Mae’r Athro Ian Jones yn Seiciatrydd Amenedigol Ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer […]