Skip to main content
Dr Frances Rice

Dr Frances Rice


Postiadau blog diweddaraf

Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant

Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant

Postiwyd ar 10 Mai 2018 gan Dr Frances Rice

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi teimladau o ofid a thristwch neu yn cael trafferth canolbwyntio ar waith ysgol. Yn achlysurol, gall yr anawsterau hynny ddatblygu i […]

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Postiwyd ar 12 Gorffennaf 2016 gan Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy'n […]