Dr Frances Rice

Dr Frances Rice

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences


Postiadau blog diweddaraf

Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant

Posted on 10 Mai 2018 by Dr Frances Rice

Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi teimladau o ofid a thristwch neu yn cael trafferth canolbwyntio ar waith ysgol. Yn achlysurol, gall yr anawsterau hynny ddatblygu i fod yn rhai parhaus ac ymyrryd â bywyd gartref, gwaith ysgol a’r gallu i wneud ffrindiau. Deallir yn gynyddol y gall y mathau hyn o
Read more


Cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a chlinigwyr iechyd meddwl

Posted on 12 Gorffennaf 2016 by Dr Frances Rice

Pob Gorffennaf, mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnal ysgol haf ar gyfer myfyrwyr, gwyddonwyr a meddygon sy’n ystyried dilyn gyrfa ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth. Treuliwn lawer o’n hamser yn ceisio deall beth sy’n achosi problemau iechyd meddwl cyffredin, ond difrifol,
Read more