Skip to main content
Professor Jeremy Hall

Professor Jeremy Hall


Postiadau blog diweddaraf

Jeremy Hall

Jeremy Hall

Postiwyd ar 10 Mehefin 2019 gan Professor Jeremy Hall

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dylanwadodd dau beth arnaf. Y peth cyntaf oedd diddordeb dwys yn yr ymennydd. Yr ail oedd yr angen […]

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Ymchwil Iechyd meddwl – mae’r dyfodol yn galw

Postiwyd ar 16 Hydref 2017 gan Professor Jeremy Hall

Afiechyd Meddwl - argyfwng cenedlaethol Mae afiechyd meddwl yn argyfwng cenedlaethol. Bob blwyddyn mae un ym mhob pedwar person yn y DU yn dioddef problem iechyd meddwl, sy'n cael effaith […]

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Beth mae niwrowyddoniaeth wedi ei wneud dros seiciatreg erioed?

Postiwyd ar 14 Gorffennaf 2016 gan Professor Jeremy Hall

Mae gan seiciatreg broblem. Rydw i wrth fy modd gyda fy mhroffesiwn, sef Seiciatreg, ond un o'r rhesymau pam wnes i ymuno â’r gangen hynod ddiddorol hon o feddygaeth oedd […]